Huurdersbelangen Weert

Ga naar de inhoud
Huurders voor Huurders

Huurdersbelangen Weert komt op voor jouw belangen als huurder.
1.Wij maken ons hard voor betaalbare huurprijzen, eerlijke woonruimteverdeling en een leefbare woonomgeving.
2.Omdat we het belangrijk vinden dat bewoners zich betrokken voelen bij hun buurt stimuleren we buurtinitiatieven en sturen we aan op ontmoetingsruimten.
3.We praten mee met Wonen Limburg en de gemeente Weert en Nederweert.
4.Adviseren over het beleid en controleren of afspraken worden nagekomen. Zo proberen we wonen voor iedereen prettig te houden.
Huurdersbelangen Weert spreekt namens alle huurders. Daarom nodigen we je uit om met ons te praten.               

          
                      (Stichting
     Huurdersbelangen Midden Limburg)
                Langpoort 7a
                6001CL Weert
     (04950 543858  of (0495) 223119     
    Info@huurdersbelangenweert.nl  
  secretariaat@huurdersbelangenweert.nl
       
                             
Openingstijden:
Maandag t/m woensdag van
09.00 tot 12.00 uur.
Andere dagen op afspraak.
                   Doe mee
  Meedenken, meedoen
                    of
        mee beslissen?
  Jouw bijdrage aan de buurt
                      is
      Superbelangrijk.

 

 Onze nieuwe folder over wie zijn wij
en wat doen wij, is uit: klik op >lees meer                     
         
Ons kantoor is gesloten van
23 december 2022 t/m 2 januari 2023

    
Betaalbaarheid
Iedereen heeft recht op een betaalbare huurwoning. Maar niet iedereen kan evenveel huur betalen.
Landelijk zijn er richtlijnen over huurprijzen.
        Duurzaamheid
Het verduurzamen van de samenleving is de verantwoordelijkheid van iedereen.
Ook Huurdersbelangen Weert neemt deze verantwoordelijkheid.
      Leefbaarheid
Voel je thuis in je eigen huis en wijk. Samen werken we aan een wijk die schoon, heel en veilig is.
In de themagroep Leefbaarheid bespreken we problemen in buurten zoals overlast door zwerfvuil of door bewoners.
        Brandveiligheid

1. Roken; rook niet in de algemene ruimten of de liften van het woongebouw
2 Houd gemeenschappelijke ruimten vrij van afval, oud papier, spullen, meubilair, fietsen, scootmobielen en kinderwagens.

                Brochure
Binnenhuis Onderhoud & Renovatie
                 .>lees verder


       
Wilt u meer weten over de brandveiligheid in uw huis?
Kijk dan in de brochure van de Brandweer
 
  Scootmobiel Beleid
1.De scootmobiel moet in een afgeschermde ruimte staan tenminste als die ruimte er is.2. In alle andere gevallen de scootmobiel plaatsen alleen met  toestemming van Wonen Limburg en aan een speciaal  stopcontact opladen. Geen ander stopcontact gebruiken.

Kom je er niet uit?   
Vraag raad aan Huurdersbelangen Weert!

Het is belangrijk om je prettig en veilig te voelen in je eigen huis. Lukt dat niet en heb je een vraag of een klacht? En kom je er met Wonen Limburg  niet uit?
Neem dan contact op met Huurdersbelangen Weert.
Hitte in huis. Wat doet u eraan?
Het weer in Nederland verandert. We krijgen steeds vaker te maken met extreem weer. Dus ook met bijzonder hete en lange zomers. Het kan dan ook onprettig warm worden in huis en buitenshuis. Wat kunt u doen om de hitte in en om uw huis te verminderen? We geven een aantal tips.     
                                                                                                               >lees verder
                                   
                     
                  Huurdersbelang
Uitgave Hb 1       Uitgave Hb2      
Uitgave Hb3        Uitgave Hb4       
Uitgave Hb5        Uitgave Hb6
Het nieuwe Huurdersbelang is uit, nr 7             
                
              Woon Complex regels
De nieuwe brochure over de Complex
regels is uit. Eerste complex is Pales, de rest volgt. Wilt u hier meer over weten!
             
               
        Hoe bespaar ik energie?
Wilt u weten hoe u energie kunt besparen?
Kijk dan naar het filmpje .
               

Huurdersbelangen Weert
Langpoort 7a
6001CL Weert
T 0495- 543858
www.huurdersbelangenweert.nl
info@huurdersbelangenweert.nl
Terug naar de inhoud