Huurdersbelangen Weert


Ga naar de inhoud
Huurdersbelangen Weert komt op voor        jouw belangen als huurder.
1. Wij maken ons hard voor betaalbare huurprijzen, eerlijke woonruimteverdeling en een leefbare woonomgeving.
2.Omdat we het belangrijk vinden, dat bewoners zich betrokken voelen bij hun buurt stimuleren we buurtinitiatieven en sturen we aan op ontmoetingsruimten.
3.We praten mee met Wonen Limburg en de gemeente Weert en Nederweert.
4.Adviseren over het beleid en controleren of afspraken worden nagekomen. Zo proberen we wonen voor iedereen prettig te houden.
Huurdersbelangen Weert spreekt namens alle huurders. Daarom nodigen we je uit om met ons te praten.

                        Stichting
               Huurdersbelangen
                 Midden Limburg
                  Langpoort 7a
                   6001CL Weert
    (04950 543858  of (0495) 223119     
    Info@huurdersbelangenweert.nl  
   secretariaat@huurdersbelangenweert.nl
       
                        


    
               Openingstijden:
    Maandag t/m woensdag van
               09.00 tot 12.00 uur.
                   Afspraken:
    Maandag t.m donderdag van
                 09.00 tot 16.00 uur.
                        Doe mee!

   Meedenken, meedoen of mee beslissen?

    Jouw bijdrage aan de buurt
                             is
            Super belangrijk.  Onze nieuwe folder over wie zijn wij
en wat we doen, is uit: klik op >lees meer     

     Gebiedsvisie
    Keent Moesel
       

Er is een klankbordgroep samengesteld door Wonen Limburg en Huurdersbelangen Weert, samen met 2 bewoners van de St.Jozefslaan. Hierdoor worden de bewoners meegenomen in het verdere verloop en op de hoogte gehouden.
Bekijk het verslag in Gebiedsvisie
Vocht in de woning
       

Heeft u vocht in de woning en dit zorgt voor overlast en ellende,
maak dit kenbaar bij Wonen Limburg.
Alle meldingen worden serieus bekeken,

Bekijk dan de mogelijkheden en klik op onderstaande balk.
 
Reparatie verzoek
        

Heeft u een reparatie verzoek, dan kunt u op 2 manieren Wonen Limburg inlichten, nl
1. U belt met het Woon Advies Team.
    U kunt uw reparatieverzoek
   of storing telefonisch doorgeven via    het telefoonnummer 088 - 385 0800     en kies dan optie 1 of
2. U doet de melding via internet.
    Hoe u dat moet doen leest u door een    klik op de balk met
   "Reparatieverzoek".

      Leefbaarheid
Voel je thuis in je eigen huis en wijk. Samen werken we aan een wijk die schoon, heel en veilig is.
In de themagroep Leefbaarheid bespreken we problemen in buurten zoals overlast door zwerfvuil of door bewoners.
Betaalbaarheid
Iedereen heeft recht op een betaalbare huurwoning. Maar niet iedereen kan evenveel huur betalen.
Landelijk zijn er richtlijnen over huurprijzen.
        Duurzaamheid
Het verduurzamen van de samenleving is de verantwoordelijkheid van iedereen.
Ook Huurdersbelangen Weert neemt deze verantwoordelijkheid.
        Brandveiligheid

1. Roken; rook niet in de algemene ruimten of de liften van het woongebouw
2 Houd gemeenschappelijke ruimten vrij van afval, oud papier, spullen, meubilair, fietsen, scootmobielen en kinderwagens.

        Folder Bandweer
                        
Wilt u meer weten over de brandveiligheid in uw huis? Kijk dan in de brochure van de Brandweer
 
  Scootmobiel Beleid
1.De scootmobiel moet in een afgeschermde ruimte staan tenminste als die ruimte er is.2. In alle andere gevallen de scootmobiel plaatsen alleen met  toestemming van Wonen Limburg en aan een speciaal  stopcontact opladen. Geen ander stopcontact gebruiken.
Kom je er niet uit?   
Vraag raad aan Huurdersbelangen Weert!

Het is belangrijk om je prettig en veilig te voelen in je eigen huis. Lukt dat niet en heb je een vraag of een klacht? En kom je er met Wonen Limburg  niet uit?
Neem dan contact op met Huurdersbelangen Weert.
Huurdersbelang
                          
Wooncomplexregels
                
Kijk voor de digitale versie
en klik op lees verder
        Afspraak maken!
Wilt U met ons een afspraak maken over een vraag, klacht of een ander onderwerp, dan kan dat.
Ga naar de groep "Contact" bovenaan de website en klik dan op "afspraak maken".
Ook kunt u eenvoudig weg klikken op deze knop en u komt rechtstreeks in de juiste rubriek.
Vul alles in en stuur dit naar Huurdersbelangen Weert,
U ontvangt van ons een bevestiging van uw afspraak met tijd en datum wanneer u komt komen.
Energie besparen?
                        
                             Kijk hier
Diverse folders
Diversen
                                   

Huurdersbelangen Weert
Langpoort 7a
6001CL Weert
T 0495- 543858
www.huurdersbelangenweert.nl
info@huurdersbelangenweert.nl
Terug naar de inhoud