Huurdersbelangen Weert

6001KK Weert, Stadhuispassage 6b
Ga naar de inhoud
              Stichting Huurdersbelangen Midden Limburg
                                                (04950 543858)    
                                 Info@huurdersbelangenweert.nl  
                                 secretariaat@huurdersbelangenweert.nl
                                               ( T: 0495-223119)
                                        Openingstijden:
                             Maandag t/m woensdag van
                                     09.00 tot 12.00 uur.
                                           Afspraken:
           Maandag t.m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur.
Wij zijn verhuisd vanaf 22 april 24 naar Weert, Stadhuispassage 6b
Open Dag
Op donderdag 16 mei 2024 houden wij in ons nieuwe kantoor, OPEN DAG.
Ierdereen is welkom van 13.00 tot 16.00 uur om kennis te maken met ons nieuwe kantoor
6001KK Weert Stadhuispassage 6b
klik voor de uitnodiging, op lees meer
                                                 Klik op de foto en bekijk onze folder
Huurdersbelangen Weert komt op voor jouw belangen als huurder.
1. Wij maken ons hard voor betaalbare huurprijzen, eerlijke woonruimteverdeling en een leefbare woonomgeving.
2.Omdat we het belangrijk vinden, dat bewoners zich betrokken voelen bij hun buurt stimuleren we buurtinitiatieven en sturen we aan op ontmoetingsruimten.
3.We praten mee met Wonen Limburg en de gemeente Weert en Nederweert.
4.Adviseren over het beleid en controleren of afspraken worden nagekomen. Zo proberen we wonen voor iedereen prettig te houden.
Huurdersbelangen Weert spreekt namens alle huurders. Daarom nodigen we je uit om met ons te praten.
                                                    Belangrijke Gegevens
Afspraak maken!
Wilt U met ons een afspraak maken over een vraag, klacht of een ander onderwerp, dan kan dat.
Ga naar de groep "Contact" bovenaan de website en klik dan op "afspraak maken".
Ook kunt u eenvoudig weg klikken op de knop en u komt rechtstreeks in de juiste rubriek.
Vul alles in en stuur dit naar Huurdersbelangen Weert,
U ontvangt van ons een bevestiging van uw afspraak met tijd en datum wanneer u komt komen.

afspraak klik op de knop

Energie besparen?
                       
                            

Het verduurzamen van de samenleving is de verantwoordelijkheid van iedereen.
Ook Huurdersbelangen Weert neemt deze verantwoordelijkheid.
Voel je thuis in je eigen huis en wijk. Samen werken we aan een wijk die schoon, heel en veilig is.
In de themagroep Leefbaarheid bespreken we problemen in buurten zoals overlast door zwerfvuil of door bewoners.
Iedereen heeft recht op een betaalbare huurwoning. Maar niet iedereen kan evenveel huur betalen.
Landelijk zijn er richtlijnen over huurprijzen.
Duurzaamheid
Leefbaarheid
Betaalbaarheid
1. Roken; rook niet in de algemene ruimten of de liften van het woongebouw
2 Houd gemeenschappelijke ruimten vrij van afval, oud papier, spullen, meubilair, fietsen, scootmobielen en kinderwagens.

Brandveiligheid
Er is een klankbordgroep samengesteld door Wonen Limburg en Huurdersbelangen Weert, samen met 2 bewoners van de St.Jozefslaan. Hierdoor worden de bewoners meegenomen in het verdere verloop en op de hoogte gehouden.
Bekijk het verslag in Gebiedsvisie
Heeft u een reparatie verzoek, dan kunt u op 2 manieren Wonen Limburg inlichten, nl
1. U belt met het Woon Advies Team. U kunt uw reparatieverzoek of storing telefonisch doorgeven via  het telefoonnummer 088 - 385 0800 en kies dan optie 1 of
2. U doet de melding via internet. Hoe u dat moet doen leest u door een klik op de balk met
  "Reparatieverzoek".
Heeft u vocht in de woning en dit zorgt voor overlast en ellende,
maak dit kenbaar bij Wonen Limburg.
Alle meldingen worden serieus bekeken,

Bekijk dan de mogelijkheden en klik op onderstaande balk.
1.De scootmobiel moet in een afgeschermde ruimte staan tenminste als die ruimte er is.2. In alle andere gevallen de scootmobiel plaatsen alleen met  toestemming van Wonen Limburg en aan een speciaal  stopcontact opladen. Geen ander stopcontact gebruiken.
Scootmobielbeleid

Kom je er zelf niet uit?
Vraag dan raad aan Huurdersbelangen Weert


Het is belangrijk om je prettig en veilig te voelen in je eigen huis. Lukt dat niet en heb je een vraag of een klacht? En kom je er met Wonen Limburg  niet uit?
Neem dan contact op met Huurdersbelangen Weert.
Secretariaat
Stadhuispassage 6b
6001KK Weert
Telefoon: 0495-543858
CopyrightSHML@2024
Terug naar de inhoud