Belangrijk - Huurdersbelangen Weert

Ga naar de inhoud
  GEBIED VAN
HUURDERSBELANGEN
WEERT

Belangrijk

Nieuws
Leefbaarheid
Wat wordt er bedoeld met leefbaarheid?
 
Het begrip leefbaarheid gaat over de aantrekkelijkheid van een gebied of gemeenschap om er te wonen, leven, sporten, elkaar te ontmoeten, te spelen, elkaar hulp te vragen en meer. De term lijkt een containerbegrip voor allerlei kwaliteitskenmerken van een leefomgeving en is daarmee diffuus en multidimensionaal. Leefbaarheid gaat over de kwaliteit van leven en het welzijn van mensen in een bepaald gebied of gemeenschap. Het gaat om de mate waarin mensen in staat zijn om te leven in een omgeving die voldoet aan hun behoeften, verwachtingen en waarden
 
Wie is verantwoordelijk voor leefbaarheid?
Denk aan de gemeente – die als eerste verantwoordelijk is voor leefbaarheid – maar ook aan bijvoorbeeld de huurdersorganisatie, zorg- en welzijnsorganisaties, de politie, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen en zorgverzekeraars


Duurzaamheid
.Wat is de betekenis van duurzaamheid?
Duurzaam betekent: 'bedoeld om lang mee te gaan', 'relatief milieuvriendelijk', 'grondstofbesparend'. De term duurzaam heeft betrekking op dingen die geproduceerd of verkregen zijn op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast.Het Rijk werkt aan een duurzame bedrijfsvoering: groen, circulair, sociaal en innovatief. En dat is hard nodig. Diverse voorbeelden van extreme hitte tot hevige watersnood laten zien dat klimaatverandering geen toekomstig probleem is, maar nu plaatsvindt.
Wat voor soorten duurzaamheid zijn er?
Drie aspecten van duurzaamheid toegelicht
  • Synergie creëren. Organisaties hebben de ambitie zich te ontwikkelen op sociale en ecologische duurzaamheid. ...
  • Incrementele aanpak. ...
  • Economische duurzaamheid. ..
  • Ecologische duurzaamheid. ...
  • Sociale duurzaamheid.
Betaalbaarheid
Wat is betaalbaarheid?
Als je totale achterban bijvoorbeeld €100.000 geïnvesteerd heeft, krijg je als bewoner €1000/jaar of €2000/jaar korting. Dit zijn bedragen die een woning betaalbaarder kunnen maken.Door de koopkrachtdalingen heeft iedereen tot wel tientallen euro's minder in de maand te besteden. Vooral huishoudens zonder loonstijging kunnen te maken krijgen met een hoge koopkrachtdaling
Wat gaan we er in 2024 op vooruit? Het kabinet neemt verschillende maatregelen om de koopkracht te verhogen. Hiermee gaan de meeste mensen er in 2024 met 1,7 procent op vooruit. De maatregelen ondersteunen vooral de koopkracht van mensen en gezinnen met een laag inkomen of een laag middeninkomen
Modaal inkomen in Nederland

We noemen hem voor het gemak Jan Modaal. Dus, wat schuift dat dit jaar voor Jan Modaal? In Nederland ligt volgens de inschatting van het Centraal Planbureau (CPB) het modaal inkomen in 2024 op €44.000 bruto per jaar. Dat is ongeveer €3.666,- per maand.
Huurdersbelangen@weert2024
Huurdersbelangen Weert
Terug naar de inhoud