Bewonerscommissie - Huurdersbelangen Weert

Ga naar de inhoud
  GEBIED VAN
HUURDERSBELANGEN
WEERT

Bewonerscommissie

Bewonerscommissie
Een groot aantal complexen hebben een bewonerscommissie of Contactpersoon, die aangesloten zijn bij Huurdersbelangen Weert.
De bewonerscommissie of Contactpersoon, die bij ons is aangesloten wordt geholpen met hun problemen en ondersteund.
Wilt U een bewonerscommissie oprichten , dan kan dat met onze hulp. Een commissie bestaat uit huurders van het complex.

                                                      

Regio's
Al de aangesloten Bewonerscommissie zijn verdeeld in 6 regio's, te weten

Regio 1:        BC Hubertus & Joris
                         BC Hushoven
                         BC de Wijngaard
                         BC Zuyderborgh
Regio 2          BC Geertenhof
                         BC Pales
                         BC St.Louis
                         BC Willem Litjenshof
Regio 3          BC Pius X Hof
                         BC Oranjeflat
                         BC de Zwijger
                         BC Zilvermeeuw Rood
Regio 4          BC Poort v Limburg
                         BC Nedermazehof
                         BC Stationskwartier
Regio 5          CP Exedra Staete
                         CP Driesveldlaan Even
                         CP Wertha Burcht
                         CP de Kluis
Regio 6          CP Demeter
                         CP Kastanjehof
                         CP Xilvermeeuw Blauw
                         CP Agneshof
Complex regels
Alle complexen hebben complexregels toegezonden gekregen, waarin precies staat omschreven wat er in een complex gedaan moet worden.

                                            
Regels Digitaal
BC Agneshof                                                      BC St.Louis
BCde Wijngaard                                               BC Wertha Burcht
B C Oranjeflat                                                    BC WillemLitjenshof
BC Driesveldlaan Even                                   BC Zilvermeeuw Rood
BC Geertenhof                                                   BC Zilvermeeuw Blauw
CP Exedra Staete                                             BC Zuyderborgh
BCHubertus&Joris                                           CP Demeter
BC Kastanjehof                                                 CP Loft 33
BC Hushoven                                                     CP de Kluis
Huurdersbelangen@weert2024
Huurdersbelangen Weert
Terug naar de inhoud