Brandveiligheid - Huurdersbelangen Weert

Ga naar de inhoud
2.Bij brand is uw zicht door rook beperkt en vormen deze spullen een obstakel om op tijd weg te komen. Plaats u toch iets? Dan mag Wonen Limburg deze spullen weghalen. U betaalt de kosten van het afvoeren van deze spullen

3.Haal geen deurdrangers van deuren af en laat deuren dicht.

4.Gebruik de brandtrappen alleen bij een noodsituatie en gebruik geen lift in geval van brand. Bij brand het gebouw verlaten via de vluchtroute. Geen lift gebruiken maar de trap. Het gebouw zo snel mogelijk verlaten, niet in paniek, maar heel rustig. De vluchtroute moet altijd vrij zijn van obstakels. Brand melden via 112.

5.Wandcontactdozen in gemeenschappelijke  ruimten(gangen/galerijen) zijn niet voor priv├ęgebruik, tenzij  Wonen Limburg hier schriftelijk toestemming voor heeft  gegeven.

6.Laat onbekende mensen nooit zomaar binnen! Vraag aan  vreemden wat zij in uw woongebouw komen doen. Zorg er  ook voor dat de toegangsdeur goed in het slot valt om te  voorkomen dat ongewenst bezoek het gebouw betreedt.  Vraag altijd naar een geldige legitimatie, ook al zijn het  medewerkers van Wonen Limburg.

7.Hang waslijnen, plantenbakken en schotelantennes alleen aan  de binnenzijde van het balkon. Afvoerputje en galerij voor de  deur, zuiver houden.

Huurdersbelangen Weert
Langpoort 7a
6001CL Weert
T 0495- 543858
www.huurdersbelangenweert.nl
info@huurdersbelangenweert.nl
Terug naar de inhoud