Over ons - Huurdersbelangen Weert

Ga naar de inhoud
Wat doet Huurdersbelangen Weert?

Wij komen voor uw huurdersrechten op!
Zowel op huurders- als beleidsniveau, met Wonen Limburg en gemeente Weert en Nederweert in de prestatie afspraken.
Wij bekijken of een klacht en/of de afwijzing van verhuurder, terecht of  onterecht is en proberen (indien mogelijk) hierin te bemiddelen. Men kan bij de Huurdersbelangen Weert terecht voor zowel hulp als informatie.
Voor adres en openingstijden inloopspreekuur, kijk op onze website.

Soms wordt ons de vraag gesteld: “Wat doet de huurdersorganisatie voor mij?

”Kort gezegd kunnen we stellen dat we iets duidelijk moeten maken.  Want we kunnen ons soms wel eens voorstellen dat het voor leken niet  altijd duidelijk is wat wij doen.
Uw huurdersorganisatie voert overleg met de bestuurders van Wonen Limburg en indien nodig met de gemeente.
Verhuurders zijn wettelijk verplicht om overleg te plegen met de  huurdersorganisaties, over slopen en bouwen van woningen, de jaarlijkse  huurverhoging, het veranderen van het huurcontract en nog vele andere  zaken. Het is niet gemakkelijk om alle huurders bijeen te roepen als  verhuurder iets wil wijzigen. Daarom is er de huurdersorganisatie, zodat  u uw stem via deze organisatie kunt laten horen.
De stichting maakt geen deel uit van Wonen Limburg. Laat van u horen! Direct naar Wonen Limburg of via ons.

Over Huurdersbelangen Weert.

Waar denk je aan als het gaat over Leefbaarheid? Wat voel je bij het woord Woonplezier? Dit zijn thema’s waar Huurdersbelangen Weert zich mee bezighoudt. Huurdersbelangen Weertbestaat uit een groep vrijwillige actieve huurders. Samen maken we ons hard voor thema’s die voor jou als huurder belangrijk zijn.

Waarom is dat belangrijk?

Huurdersbelangen Weert is een volwaardige gesprekspartner voor Wonen Limburg en de gemeente Weert en Nederweert. Voor veel besluiten die Wonen Limburg en de gemeente nemen is eerst overleg met de Huurdersraad nodig. Dat is zo in de wet geregeld.
Huudersbelangen Weert praat mee met de woningcorporatie en de gemeente, adviseert over het beleid en controleert of afspraken worden nagekomen. Huurdersbelangen Weert spreekt namens alle huurders en zorgt dat jouw belangen een rol spelen in de besluitvorming. Zo proberen we huren voor iedereen prettig te houden.
Huurdersbelangen Weert vindt het belangrijk dat bewoners betrokken zijn bij hun buurt. Huurders met initiatieven om de buurt prettiger te maken of om het contact tussen buren te versterken ondersteunen we met adviezen.
Ook sturen we er bij Wonen Limburg op aan dat in buurten of complexen een ruimte komt waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Missie
Het behartigen van de belangen van alle huidige en toekomstige huurders van Wonen Limburg.

Wat is de raad
De organisatie bestaat uit het bestuur met aangesloten leden van  Bewonerscommissies. Daarnaast zijn er op buurt- en complexniveau ook  contactpersonen.

Bestuur Huurdersbelangen Weert

De leden van het bestuur van Huurdersbelangen Weert zijn zelf ook huurder van een woning van Wonen Limburg. Zij nemen vrijwillig de rol op zich van voorzitter, penningmeester en secretaris. En doen dat met hart en ziel. Het bestuur coördineert het werk van de themagroepen en faciliteert. Bijvoorbeeld door vergaderruimte beschikbaar te stellen. Huurdersbelangen Weert is lid van de Woonbond. De bestuursleden ontvangen vakbladen over huren en houden recente ontwikkelingen bij.

Bewonerscommissies en contactpersonen

Bewonerscommissies zijn zelfstandige organisaties en vertegenwoordigen bewoners van een buurt of wooncomplex. Zij zien wat als eerste nodig is om te zorgen dat de buurt schoon, heel en veilig blijft. Daarnaast zijn zij  aanjagers van evenementen en sociale initiatieven.
Bewonerscommissies hebben rechtstreeks contact met een vaste medewerker van Wonen Limburg. Daarnaast praten zij mee in de tbijeenkomsten met de bewonerscommissies.
Er zijn ook contactpersonen die namens de huurders van één of meerdere wooncomplexen contact houden met Huurdersbelangen Weert.


Stichting Huurdersraad Wonen Limburg.

Huurdersbelangen Weert is vertegenwoordigt in de Huurdersraad Wonen Limburg, door twee medewerkers.
In het DB als penningmeester en Raadslid Ton Doensen en ook Raadslid Leon Bouwels.
Reserve Raadslid is Theu Geuskens.


Huurdersbelangen Weert
Langpoort 7a
6001CL Weert
T 0495- 543858
www.huurdersbelangenweert.nl
info@huurdersbelangenweert.nl
Terug naar de inhoud